Minden autós rémálma; check engine, és a rettegett hibakódok (P0300, P0301, P0302, P0303, P0304)

Ez mind szép és „jó”, de mit is jelentenek ezek a kódok a gyakorlatban?

Általában az autódiagnosztikai eszközök „gyújtáskimaradásként” jelölik ezeket a hibakódokat pedig valójában égéskimaradásról kell beszélnünk a hibakód angol jelentése szerint. Itt kezdődik a probléma: a motordiagnosztikában kevésbé rutinos, vagy a figyelmetlen szakemberek is gyakran hibát követnek el, ha hallgatnak arra, amit a gép kiír pedig a magyar fordítás nem helytálló.

Egy kis történelem

A 2000-es évektől kezdődően az autógyártók az új törvényi előírásoknak való megfelelési kényszer hatására kötelesek lettek bizonyos funkciókkal ellátni a motorvezérlő rendszereiket. Az elsődleges cél a károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszerek részegységenkénti vizsgálata. Ezek már többségükben létező funkciók voltak. A változás csak a törvényileg szabályozott minimális feltételeknek való megfelelés kikényszerítése volt, illetve a károsanyag-kibocsátás hatékonyságát érintő hibakódok szabványosítása.

Ilyenek a fenti P030 kezdetű hibakódok. De mit is jelent ez a gyakorlatban?

Röviden: egy vagy több hengerben az égés minősége nem megfelelő azaz égéskimaradás jön létre.

Az égésnek 3 feltétele van:

  • Megfelelő keverék
  • Megfelelő energiájú szekunder oldali „szikra”
  • Megfelelő kompresszió

A hiba feltárását ezen feltételek ismeretében kell megkezdeni hisz csak a gyújtáshiba keresése nem lesz elégséges.

Miért olyan nagy baj ez azon kívül, hogy az autó teljesítménye csökken, a fogyasztása nő?

Azért, mert így üzemanyag kerülhet a katalizátorba, és az ott begyulladó szénhidrogén-származékok igen rövid időn belül képesek tönkre tenni azt. A fejlettebb vezérlőrendszerek a hibás hengernél le is tiltják a befecskendezést a katalizátor védelme érdekében.

Hogyan valósul meg az égéskimaradás-felügyelet?

Beszéljünk a főtengely-, vagy holtpont-jeladónak nevezett alkatrészről. Ennek feladata a fordulatszám-, és egy felső holtpont előtt kb. 90-120 fokkal generált referenciajel továbbítása a motorvezérlő elektronikának.

hibakódok (P0300, P0301, P0302, P0303, P0304)
Mi okozza az alábbi hibakódokat? (P0300, P0301, P0302, P0303, P0304)

A főtengelyen található egy úgynevezett póluskerék, amin fogak és foghézagok váltják egymást. Az egyik pontján két foghézag van, ez a jeladó által letapogatott referenciajel helye.

Léteznek olyan póluskerekek is, amelyekbe egy mágnes északi és déli pólusait integrálták váltakozva. A referenciajelre elsősorban azért van szükség, hogy a motorvezérlő tudja, mikor, melyik hengerbe kell elküldenie a gyújtószikrát kiváltó vezérlőjelet.

Adott tehát, hogy melyik hengerben van terjeszkedésütem. Eközben a motorvezérlő elektronika megkapja a fog-foghézag váltakozásának a jelét, aminek el kell érnie egy bizonyos frekvenciát, ami tulajdonképpen a főtengely szöggyorsulásáról ad információt. Ha ez nem éri el az elvárt küszöbértéket, a motorvezérlőben megtörténik a riasztás, és máris aktiválódik a jól ismert check engine figyelmeztetés.

Ennek a hibának általában három oka lehet

nincs, vagy elégtelen az adott hengerben a gyújtószikra

A szívó oldali fals levegő bejutása a szívócsatornába nagyban ronthatja a az üzemanyag levegő keverék arányát, ezáltal rontja az égés minőségét.

Konklúzió

A rövid, szakmai betekintésnek köszönhetően valószínűleg már Ön is megbizonyosodott arról, hogy ezek a hibakódok nem motorvezérlő hibára utalnak leggyakrabban, ha más hibakód nem kíséri őket (pl: p0201,P0202,P0203,p0204) . Ha ön is a cikkben leírt hibákat, hibakódokat tapasztalja, akkor érdemes lehet megfelelő szakembert felkeresni.